Chladnička nechladí. Najčastejšie poruchy chladničiek

Búchanie, cvakanie, hučanie, vrčanie, vytekajúca voda, ľad na potravinách a stenách či horúca chladnička, to sú javy, s ktorými sa stretne takmer každý majiteľ tohto spotrebiča.

Najčastejšie poruchy chladničiek

Práve preto sme si pre vás pripravili súhrn najčastejších problémov s chladničkami i mrazničkami a taktiež tipy na ich rýchle odstránenie.

Kombinovaná chladnička nechladí, mraznička mrazí

Ak chladnička nechladí, no mraznička mrazí (s týmto problémom sa stretnete, logicky, len pri kombinovaných modeloch), môže ísť o viacero problémov. Niektoré z nich vyriešite za 10 minút, iné sa vyriešiť, bohužiaľ, nedajú. Najprv skontrolujte:

 1. tesnenie na dverách chladničky (ak mraznička mrazí až príliš silno, skontrolujte ho aj na nej) – ak je tesnenie poškodené, viete, čo máte robiť,
 2. priestor za chladničkou – medzi ňou a stenou sa musí nachádzať dostatok miesta, aby sa mohla správne ochladzovať zadná mriežka.

TIP: To, že chladnička nechladí, ale mraznička mrazí, znamená, že by nemalo byť poškodené chladenie. Predtým, ako zavoláte opravára, ju preto skúste vypojiť z elektriny na cca 10 min. Ďalej je potrebné zistiť, či máte jednomotorovú alebo dvojmotorovú chladničku:

 • jednomotorová – najčastejšie ide o poškodený termostat v chladničke,
 • dvojmotorová – aj v tomto prípade môže ísť o termostat (je to menej častý prípad), ale tiež o únik hladiacej kvapaliny. Pozor, ak ide o únik „do skrine“, tento problém nie je zväčša možné odstrániť.

INFO: Problém môže tkvieť aj v pokazenom chladiacom okruhu alebo v upchatej cievke v tzv. redukčáku. Bohužiaľ, porucha chladiaceho okruhu je pre chladničku zväčša „fatálna“.

Hlučná chladnička

Je vaša chladnička hlučná? V prvom rade identifikujte zvuky, ktoré vydáva. Je to búchanie, bublanie či skôr pukanie? Áno, niekedy to nie je jednoduché a jednoznačné. Predtým, než sa pustíte do podrobnejšej analýzy problému, vám odporúčame použiť veľmi jednoduchú sedliacku logiku. Nedotýka sa chladnička náhodu okolitého nábytku, nie je na nej položený nejaký predmet? Pokiaľ vylúčite tento „problém“ je na čase pristúpiť k ďalšej diagnostike.

Pozeranie do chladničky kvôli hluku

INFO: Bublanie či iné zvuky v chladničke môžu byť spôsobené aj nesprávne fungujúcim kompresorom, únikom freónu (v starších modeloch) či chybným motorom ventilátora výparníka.

Búchanie v chladničke

Búchanie, cvakanie či klepanie (tento zvuk môže každý vnímať trochu inak) najčastejšie súvisí s lopatkami vo ventilátoroch. V prvom rade vypojte chladničku zo siete a skontrolujte lopatky na ventilátoroch výparníka a kondenzátora.

 1. S najväčšou pravdepodobnosťou narazíte na mechanickú prekážku, ktorá bráni ich normálnemu chodu. Prekážku jednoducho odstráňte a chladničku zapojte do siete.
 2. Lopatky určite vyčistite. Môžu sa zaseknúť aj v dôsledku nahromadených nečistôt, napr. chuchvalcov prachu.
 3. Ak chladnička neprestane byť hlučná ani po odstránení prekážky, alebo ak ste na žiadnu nenarazili, pokúste sa jemne pootočiť lopatkami (rozhýbte ich). Pokiaľ ich nie je možné „roztočiť“, pravdepodobne sa nevyhnete ich výmene.

Najlepšie chladničky 2021 – recenzie, test, porovnanie

Najlepšie chladničky 2021 – recenzie, test, porovnanie

Nie je lepší spôsob výberu produktu ako na základe nestranných recenzií a testov. My sme niektoré modely otestovali, ale inšpirovali sme sa aj testami chladničiek od domácich a svetových špecializovaných spoločností. Na základe týchto testov, vašich skúseností a našich recenzií vám prinášame tipy na najlepšie produkty v tejto oblasti. Tabuľku pravideľne aktualizujeme. Zapojte sa do... Prečítať článok

Pukanie v chladničke

Pukanie v chladničke môže za niektorých okolností znieť desivo, zväčša však nejde o poruchu, ale úplne normálny jav, ku ktorému dochádza v dôsledku expanzie a kontrakcie jej vnútorných častí. V ľudskej reči, chladnička sa snaží vyrovnávať teplotu, jej vnútorné časti sa preto neustále zmršťujú a rozširujú. Pozor, správne fungujúca chladnička musí vydávať aspoň nejaké zvuky. Ak je tá vaša úplne „nemá“, skontrolujte jej kompresor.

Chladnička stále ide, mraznička nevypína

Funkčná chladnička nemá chladiť neustále, ale zapínať a vypínať tak, aby sa v jej vnútri udržiavala správna teplota. Pokiaľ vaša chladnička nevypína, skontrolujte cievky/špirály na kondenzátore. Najčastejším problémom je ich znečistenie, v dôsledku ktorého nedokážu efektívne odvádzať teplo. Cievky je potrebné dôkladne vyčistiť. Použite vysávač alebo mokrú handru, jednoducho čokoľvek, čím odstránite čo najväčšiu časť nečistôt. Cievky nájdete spravidla na spodnej alebo zadnej strane chladničky. Ich čistenie by ste si mali naplánovať preventívne minimálne raz za pol roka.

TIP: Ak ste si odložili návod na obsluhu vašej chladničky, čo vám určite odporúčame, riešenie niektorých problémov môžete nájsť aj v ňom. Predtým, ako sa pustíte do opráv, si ho teda pre istotu „preleťte“.

Oprava pokazenej chladničky

Ak vám nevypína mraznička, pravdepodobne v nej dochádza k výraznému kolísaniu teploty. Za týmto javom zväčša stojí zlé tesnenie na dverách alebo iba nesprávne zatvorené dvierka. Do mrazničky sa dostáva teplý vzduch, kompresor musí teplotu neustále vyrovnávať – znižovať, a preto beží bez prestávky.

POZOR: Poškodené tesnenie a výkyvy teplôt môžu spôsobovať i nepretržitý chod chladničky.

Prehrievanie chladničky + horúci kompresor na chladničke

Za prehrievaním chladničky môže stáť viacero faktorov. Najčastejšie ide o jej nesprávne používanie alebo o problém s kompresorom. Obe tieto veci spolu úzko súvisia.

 1. Chladničku dôkladne vyčistite z vnútornej aj vonkajšej strany.
 2. Ubezpečte sa, že je medzi zadnou stranou chladničky a stenou, poprípade nábytkom, dostatok voľného priestoru (aspoň 4 – 5 cm).
 3. Skontrolujte tesnenie a pri zatváraní dvere chladničky vždy dôkladne zatlačte (problémom nedoliehajúcich dverí môže byť i mechanická prekážka, napr. omrvinka, alebo predmet).
 4. Do chladničky vkladajte iba studené potraviny.
 5. Skladujte v nej iba to, čo je nevyhnutné – chladnička nesmie byť prepchatá!
 6. Veci skladujte v uzatvárateľných nádobách.

Prehriatie kompresora je jednou z najčastejších príčin jeho nenávratného poškodenia. Pozor, to, že je kompresor na dotyk teplý, je úplne normálne. Problémom je až to, keď je vyslovene horúci.

 • Teplo v miestnosti: Dôvodom prehrievania kompresora môže byť i nadmerne vysoká teplota či nedostatočná cirkulácia vzduchu v danej miestnosti. S týmto problémom sa stretnete hlavne počas leta.
 • Špinavé kondenzačné cievky: Nachádzajú sa na vonkajšej strane chladničky (dole alebo vzadu). Riešením je ich dôkladné vyčistenie.
 • Porucha automatického odmrazovania: Tento systém zabraňuje hromadeniu námrazy v chladničke tým, že priebežne ohrieva špirály v jej vnútri. Ak sa automatické odmrazovanie pokazí, dôjde aj k prehriatiu kompresora. S týmto problémom budete musieť osloviť odborníka.
 • Porucha/zanesenie ventilátora: Kompresor má vlastný ventilátor, ktorý prispieva k jeho správnemu chodu. Ak je tento ventilátor zanesený špinou, jednoducho ho vyčistite. V prípade jeho poškodenia sa obráťte na servis.
 • „Elektrické problémy“: Komplikácie môžu nastať priamo v elektrických obvodoch chladničky alebo v rozvodoch vo vašom príbytku. V oboch prípadoch by ste sa do opravy, no ani identifikácie problému, nemali púšťať sami.
 • Únik/nedostatočné množstvo chladiva v systéme: Ide o veľmi častý problém. Riešením je doplnenie chladiacej zmesi do chladničky.

Chladnička tečie

Voda z chladničky pri jej priebežnom odmrazovaní steká cez malú dierku (môžete ju vidieť po otvorení chladničky), cez ktorú je odvádzaná do nádobky umiestnenej v blízkosti motora. V týchto miestach je teplota vzduchu prirodzene vyššia, voda sa preto rýchlo odparí sama. Ak chladnička začne tiecť, môže ísť o viacero problémov, najčastejšie je to však upchatý odtok.

Najčastejšie poruchy chladničiek – chladnička tečie

Upchať sa môže dierka v chladničke, priestor medzi dierkou a odtokom pri motore, ktorý ústí do nádobky (v týchto prípadoch bude voda na dne chladničky, najčastejšie v spodných zásuvkách), ale i odtok samotný (voda bude tiecť mimo chladničky).

 • Ak zistíte, že sa upchala dierka v chladničke, pokúste sa ju vyčistiť, odstráňte najmä viditeľné nečistoty (kúsky jedla, primrznutá tekutina atď.)
 • Ako vyčistiť odtok v chladničke? Použite špeciálny plastový kolík, ktorý by mal byť súčasťou chladničky. Ak ho nemáte, pomôže vám i dlhší drôtik alebo čokoľvek, čím sa viete dostať do odtoku.
 • Upchatý odtok pri nádobke, do ktorej voda vyteká, jednoducho vyčistite mechanicky.

INFO: Za vytečenou vodou v chladničke alebo jej okolí môže stáť aj výpadok elektriny počas dlhšej doby. Novšie modely dokážu chladenie udržiavať i niekoľko hodín, tie staršie však, doslova, vytečú už po veľmi krátkej chvíľke.

Námraza v chladničke/ľad v mrazničke

Námraza v chladničke je zväčša spôsobená jej nesprávnym používaním, poškodeným tesnením alebo jej vekom.

 • Pravdepodobne ste zabudli dobre zatvoriť dvere, poprípade je na nich poškodené tesnenie.
 • Problémom je taktiež ukladanie teplých potravín do chladničky.
 • Námraza na potravinách sa objavuje aj po dlhšom výpadku elektriny.
 • Skúste sa „pohrať“ so správnym nastavením teploty.
 • Dôvodom môže byť i „elektrický problém“ na obvodoch chladničky (napr. stará či poškodená kabeláž).
 • Nadmerná kondenzácia pary v kombinácii s príliš vysokou teplotou v chladničke spôsobuje najmä tvorbu ľadu na poličkách a stenách.
 • Kondenzácia pary a tvorba námrazy je príznačná pre staré chladničky.
 • Poškodený chladiaci systém – s týmto problémom si sami nepomôžete.

Príčiny tvorby ľadu v mrazničke sú veľmi podobné. Okrem nesprávne zatvorených dverí či poškodeného tesnenia, môže ísť aj o tzv. dehydratáciu vzduchu, ku ktorej dochádza pri častých alebo výrazných výkyvoch teplôt. Možným dôvodom je tiež upchanie či poškodenie ventilátora chladenia. Skontrolujte ho, pokúste sa odstrániť mechanické zábrany, ak sa však v mrazničke ľad tvoriť neprestane, oslovte odborníka.

Chladničky – recenzie

Niekedy už sa chladnička jednoducho nedá opraviť. Ak je to aj váš problém, možno si podľa našich recenzií vyberiete novú.

Hodnotenie článku:
(80.8%)

Pulbikované dňa: 07.05.2021

Autor
Viktória Hartmannová

Viktória Hartmannová

Milujem prírodu so všetkým, čo v nej rastie a žije. Som vyštudovaná učiteľka pre najmenších drobcov, ktorú však zlákalo písanie, zvieratá a život uprostred lesa. O všetkom, čo sa dozviem, naučím a čo zistím sa s vami prostredníctvom mojich textov rada podelím.

Obľúbené produkty

Zobraziť kategóriu:


Komentáre

03/07/2021 15:50
Žaneta R.

Ja mám chladničku Whirlpool ART 9811/A++SF a musím si zaklopať, zatiaľ som problém s chladením nemala. Chladnička je fajn a na to, že ide o vstavaný spotrebič, má pomerne dobrú kapacitu. Na chladničke sa mi páčila dobrá cena, možnosť prehodiť smer otvárania dverí aj nízka spotreba energie. Veľké plus si zaslúži LED osvetlenie a funkcia No Frost. Vytknúť jej však musím hlučnosť vnútorného ventilátora, nieže by bola extrémne hlučná, no tichá rozhodne nie je. Kým však funguje a chladí tak, ako má, som spokojná.

11/06/2021 12:45
Lama

tiež sa nám robila námraza v mrazničke, museli sme nakoniec zal´volať opravára, poškodený chladiaci systém nie je sranda, odvtedy si dávam pozor, či dobre privieram dvere a nedávam nič teplé do chladničky, aby dlhšie vydržala

Pridať komentár