Sortiment murovacích mált Ytong je šitý na mieru materiálu aj účelu murovania

Okrem murovacej malty Ytong ponúka spoločnosť Xella na murovanie pórobetónových stien a priečok tiež zakladaciu tepelnoizolačnú maltu Ytong. Ako už jej názov napovedá, využijete ju na založenie prvého radu muriva z pórobetónových tvárnic a priečkoviek Ytong. Pri minimálnych teplotách od 0 °C do 10 °C má Xella v ponuke Ytong/Silka murovaciu maltu zimnú. Táto malta je vhodná pre pórobetón Ytong aj vápenno-pieskové tvárnice Silka a môžete s ňou murovať v interiéri aj exteriéri.

Murovacia malta Ytong

Založenie prvého radu muriva

Pre murovacie malty Ytong je charakteristické tenkovrstvové murovanie, jedinou výnimkou, keď namiesto bežnej 3 mm vrstvy malty budete nanášať vrstvu 10 až 40 mm, je práve založenie prvého radu muriva z Ytongu na základovú dosku. Na tento účel je určená už spomínaná zakladacia murovacia malta Ytong. Jej hlavnou prednosťou sú okrem jednoduchého spracovania jej tepelnoizolačné vlastnosti, opierajúce sa o nízku tepelnú vodivosť tejto murovacej malty – 0,18 W/(m.K). Zakladacia murovacia malta Ytong bola rovnako ako ostatné malty pre pórobetón Ytong vyvinutá tak, aby dokonale ladila s materiálom murovacích tvárnic, priečkoviek a ďalších stavebných prvkov Ytong, tomu tiež zodpovedá jej materiálové zloženie a funkčné vlastnosti.

Murovacia malta Ytong – založenie prvého radu muriva

Murovanie obvodových stien a priečok z Ytongu

Tu je pre stavebníka k dispozícii murovacia malta Ytong. Murovanie s touto maltou je jednoduché. Stačí si pamätať, že podklad na nanášanie murovacej malty musí byť súdržný, čistý a zbavený prachu. Murovaciu maltu nanášajte celoplošne v rovnomernej vrstve nanášacou murárskou lyžicou so zubami 5 × 5 mm na vodorovné, pri hladkých tvárniciach aj na zvislé (styčné) škáry. Do malty klaďte prachu zbavené tvárnice a doklepávajte ich gumovou paličkou tak, aby škáry mali rovnakú hrúbku 1 – 3 mm. Poloha tvárnic sa dá upravovať do 5 minút.

Murovanie stien a priečok z vápenno-pieskových tvárnic Silka

Svoj k svojmu, na vápenno-pieskové stavebné prvky je vhodná murovacia malta Silka. Murovacia malta Ytong sa od Silka murovacej malty svojím zložením a vlastnosťami líši a preto nie je možné obe malty zamieňať. Murovacia malta Silka je napríklad dvakrát únosnejšia. Murovaciu maltu Ytong nepoužívajte ani na omietanie muriva, je to malta iba na murovanie.

Hodnotenie článku:
(80.2%)

Pulbikované dňa: 12.04.2024


Pridať komentár