Najlepšie kalkulačky 2024 – recenzie, test, porovnanie

Ako vybrať kalkulačku? Určite podľa toho, na čo presne ju chcete používať. Ak potrebujete iba sčítať a odčítať, postačí vám základný typ stolovej kalkulačky. Na strednú školu s humanitárnym zameraním budete potrebovať určite iný model ako na gymnázium alebo na výšku.

Ako vybrať kalkulačku?

Hovoríte si, „kalkulačka ako kalkulačka“? Náš návod na výber vhodného matematického pomocníka vás presvedčí, že vyberať pozorne treba aj takúto „banalitu“.

Najlepšie kalkulačky

Názov Hodnotenie Detail
Casio FX 991CE   ✔   DOBRÉ RECENZIEZobraziť produkt
Casio FX 350 ES Plus   ✔   VÍŤAZ TESTUZobraziť produkt
Casio MS 88 EM   ✔   NÁŠ TIPZobraziť produkt
Sencor SEC 372T   ✔   VÝPREDAJZobraziť produkt
HP-15C   ✔   PRE NÁROČNÝCHZobraziť produkt

Kalkulačky – recenzie

Idete si vyberať vašu prvú kalkulačku s pokročilejšími funkciami, do ktorej chcete zainvestovať nejaké to euro navyše? V tom prípade si pozrite naše recenzie, ktoré vám pri výbere určite dobre poslúžia.

Druhy kalkulačiek a ich funkcie

Či už potrebujete kalkulačku využívať pre súkromné účely alebo sa počítaním živíte, 500 funkcií vám bude na jedno veľké nič. Navyše je veľmi ťažké uveriť, že kalkulačka bude skutočne disponovať až takýmito schopnosťami. V nasledujúcich riadkoch sa preto pozrieme na jednotlivé parametre bez ružových okuliarov. Pamätajte, že drahšia kalkulačka nie je vždy aj lepšia. Na to, aby vám vyhovovala, je nutné vyberať skutočne podľa toho, čo presne chcete rátať.

Základné stolové a vreckové kalkulačky

Z hľadiska funkcií sú oba tieto typy kalkulačiek rovnaké. Niekedy sa nazývajú aj ako základné alebo tzv. kalkulačky 4 funkcií, čo znamená, že na nich môžete sčítať, odčítať, deliť a násobiť. Pomerne bežnou je však aj 5. a 6. funkcia, a to výpočet percent a odmocnín. Svoje využitie nájdu na základných školách, v domácnosti a tiež v kancelárii, kde si musíte poradiť iba s jednoduchými matematickými výpočtami.

Spravidla majú jednoriadkový displej, vylúčený však nie je ani 2- a viacriadkový, ktorého veľkosť je priamo úmerná veľkosti celého zariadenia. Nájdete v nich batériu alebo solárny článok, napájanie môže byť tiež duálne. Jediný rozdiel medzi stolovými a vreckovými kalkulačkami spočíva v ich veľkosti. Vreckové sú menšie, doslova, také do vrecka.

POZOR: Niektoré, hlavne tie skutočne lacné modely, môžu byť aj jednorazové.

Vedecké kalkulačky

Vedecké kalkulačky využijú študenti stredných aj vysokých škôl s technickým zameraním a samozrejme i vedeckí pracovníci. Od základných modelov sa líšia množstvom funkcií, ktorými dokážete vypočítať náročnejšie matematické príklady a taktiež typom displeja (má viac riadkov, môže zobraziť pokročilejšie výsledky a vie pracovať s komplexnými číslami).

Modrá vedecká kalkulačka

Vedecké kalkulačky by mali určite disponovať oboma typmi pamäte, a to takzvanou nezávislou pamäťou (M) a pamäťou posledného výsledku (ANS), ktoré využijete pri náročnejších kombináciách. Funkcie vedeckých kalkulačiek sú napríklad: derivácie, integrály, kombinácie, variácie, matice, vektory, goniometrické (Sin, Cos, Tan, Cotg), logaritmické inverzné a hyperbolické funkcie, výpočty v sústavách (DEC, BIN, OCT, HEX, PEN).

Grafické kalkulačky

Grafická kalkulačka je vhodná pre tých, ktorí ju potrebujú na skutočne náročné matematické operácie. V porovnaní s tou vedeckou má väčší a prehľadnejší displej, na ktorom je možné zobraziť aj grafy a tabuľky. Tieto modely sú príznačné tiež zabudovanou pamäťou, do niektorých môžete vložiť aj SD kartu, a možnosťou prepojenia s počítačom (cez klasický USB kábel).

Medzi najčastejšie funkcie grafických kalkulačiek patria napríklad: percentá, matice, komplexné čísla, logaritmy, regresia, periodická sústava prvkov, technické výpočty so symbolmi, grafy – duálne, dynamické, štatistické, kužeľosečky atď., inverzné, hyperbolické a goniometrické funkcie, rozklad na prvočísla, prevod polárnych súradníc.

TIP: Drahšie modely grafických, ale i vedeckých kalkulačiek by mali mať nepochybne CAS, teda počítačový algebraický systém (Computer algebra system), ktorý je určený na spracovanie symbolických matematických výrazov (zjednodušene, výrazy s premennou vidí skutočne ako premennú).

Kalkulačka s tlačiarňou

Kalkulačky s tlačiarňou majú zabudovaný kotúčik papiera a cartridge s farbou (po spotrebovaní sa dajú vymeniť podobne ako v tlačiarni). Vďaka tomu môžete váš výpočet okamžite vytlačiť do, takpovediac, fyzickej podoby. Ich cena sa začína na 30 eurách a končí niekde okolo 150.

Kalkulačka s tlačiarňou

Väčšina modelov má vlastnú batériu aj sieťový kábel, ktorým ich môžete napojiť priamo do elektrickej zásuvky. Okrem základných aritmetických výpočtov majú kalkulačky s tlačiarňou aj niekoľko pokrokovejších funkcií, ktoré využijete najmä pri účtovníctve, priebežnom zaznamenávaní tržieb či inventúrach.

 • Prevod peňažnej meny
 • Rýchly výpočet výnosu z predaja (marža)
 • Automatický výpočet dane
 • Údaje o dátume a čase – sú vytlačené priamo na bločku
 • Tlač v 2 farbách – záporné a kladné čísla

POZOR: Kalkulačky s tlačiarňou nie sú ekvivalentom k elektronickej evidencii tržieb, teda takzvanej registračnej pokladni. Môžete ich využívať len na osobné účely, nie na vystavenie oficiálneho pokladničného bloku.

Detská kalkulačka so zvukom

Na detských kalkulačkách sa dá, z logických dôvodov, iba sčítať, odčítať, deliť a násobiť. Majú veľké, prehľadné a farebne odlíšené tlačidlá, jednoriadkový, ale veľký displej a môžu byť vyrobené vo všakovakých tvaroch (robot, mobil, medvedík atď.). Pomerne bežne sa stretnete aj s detskými kalkulačkami so zvukom a melódiami. Všetky tieto modely sú vhodné na prvý kontakt s číslami a matematikou ako takou. Deťúrence ich môžu využiť aj v prvých 2 – 3 ročníkoch na základnej škole.

Dôležité parametre kalkulačiek

Pri návšteve e-shopu s kalkulačkami sa laikovi môže zatočiť hlava. Stovky parametrov, rôzne ceny a neraz i veľmi nejasné či vyslovene zavádzajúce informácie celý výber podstatne sťažia. Kalkulačky síce môžu vyzerať ako celkom komplikované mašinky, v skutočnosti však stačí pochopiť iba niekoľko základných rozdielov a váš nákup bude podstatne jednoduchší.

Displej kalkulačky

Displej kalkulačky nie je rozhodujúci z hľadiska kvalitného obrazu. Ide o to, čo je a čo nie je schopný zobraziť a tiež o to, ako to zobrazí. Vieme, zatiaľ to znie veľmi zmätočne, o chvíľku však budete mať vo všetkom jasno. Pri výbere si zapamätajte jedno, od typu displeja sa odvíjajú konkrétne funkcie daného modelu.

7-segmentový displej

7-segmentový displej sa nachádza najmä na základných kalkulačkách. Určite ho veľmi dobre poznáte, ide o samostatné štvorčeky, v ktorých sa rozsvietením jednotlivých „paličiek“ objavia číslice. Jediné, čo teda dokáže takýto displej zobraziť, sú čísla a desatinné čiarky. Na nič iné, napríklad na ňom jednoducho nie je miesto.

Kalkulačka so 7-segmentovým displejom

Kalkulačky so 7-segmentovým displejom navyše väčšinou disponujú len 1 riadkom, ktorý zastupuje funkciu riadka vstupného aj výstupného. V preklade, ak do kalkulačky zadáte „5 + 5“ a stlačíte „rovná sa“, príklad zmizne a vy vidíte len výsledok. Kalkulačky s dvoma riadkami, vstupným a výstupným, po stlačení „rovná sa“ ponechajú zobrazený vami zadaný príklad aj výsledok.

Maticový displej

Z technického hľadiska funguje maticový displej tak, že sa na mriežke, rozsvietením jednotlivých políčok, zobrazí číslo alebo iný znak. Z hľadiska praktického to znamená, že tieto kalkulačky využijete aj pri náročných matematických príkladoch, pretože displej toho dokáže ukázať viac.

Ich hlavnou výhodou je možnosť zobrazenia výsledku v takzvanom prirodzenom zápise, tento údaj je niekedy označovaný aj ako schopnosť pracovať s komplexnými číslami. Pre vysvetlenie, prirodzený zápis mocniny „päť na druhú“ vyzerá takto: 52, niektoré kalkulačky ho však zobrazia napríklad len v takejto forme: 5 12. Pozor, nie každý maticový displej dokáže zobraziť výsledok v prirodzenom zápise. Závisí to od jeho rozlíšenia, v preklade, počtu riadkov a bodov, ktoré sa nachádzajú na nich.

TIP: Maticový displej je pomerne často označovaný aj ako bodový.

Zmiešaný displej

Zmiešaný displej má 2 riadkyVstupný je maticový a výstupný 7-segmentový. Ich výhodou je zobrazenie príkladu aj výsledku, na druhej strane bývajú drahšie ako tie maticové, pričom rozdiely v zobrazovaní výsledkov nie sú nijako zásadné. Na kalkulačke na rovnice a iné základné i mierne náročnejšie výpočty sú určite postačujúce, avšak rovnako ako predošlý typ.

LCD displej

LCD displej sa nachádza na skutočných delách, napríklad na kalkulačkách grafických. Drahšie modely majú dokonca dotykový či farebný LCD displej. Výsledky sú zobrazované v prirodzenom zápise, vďaka čomu môžete riešiť aj náročnejšie matematické operácie. Takúto kalkulačku využijete na vysokej, ale i na strednej škole s technickým zameraním.

Kalkulačka s LCD displejom

POZOR: Pri kalkulačkách s LCD displejom je rozhodujúca jeho veľkosť a rozlíšenie. Ak je LCD displej maličký, nemusí byť schopný zobraziť náročnejšie výsledky. Taktiež nemusí disponovať vstupným aj výstupným riadkom. Pomerne často sa s takýmto „javom“ stretnete na stolových či vreckových kalkulačkách.

Jazyk a podpora

Kalkulačky, prevažne tie drahšie, zvyknú mať tzv. Firmware, teda vlastný softvér. Ak po takých siahnete, mali by ste si overiť možnosti jeho upgrade-u a tiež podpory od výrobcu. Napríklad na príliš starých zariadeniach podpora už nemusí byť aktuálna. Ak má kalkulačka menu, malo by byť v jazyku, ktorému rozumiete, teda ideálne v slovenčine, minimálne v angličtine. S tou by si mal dnes poradiť snáď každý (pri najhoršom vám pomôže Google translate). Taká španielčina či taliančina by však už mohli byť problémom.

Napájanie, veľkosť a hmotnosť kalkulačky

Kalkulačky môžu byť napájané cez klasickú batériu, elektrický kábel alebo solárny článokSolárne nabíjanie môže byť doplnkové a slúžiť na to, aby sa batéria vybíjala pomalšie, čo je veľkým plusom. Druhým typom sú čisto solárne kalkulačky, ktoré však musia obsahovať aj dostatočne výkonný akumulátor, ktorý v sebe zhromaždí dostatok energie. Inak budete môcť počítať iba niekoľko minút.

Modely, ktoré musíte pripojiť do zásuvky, zvyknú mať väčšie rozmery a vyššiu váhu. Na klasické používanie nie sú úplne praktické, keďže musíte mať ruke neustále elektrickú zásuvku. Veľmi šikovným kompromisom sú kalkulačky s kombinovaným napájaním, ktoré majú batériu aj kábel. Z hľadiska veľkosti a váhy si vyberajte taký model, ktorý vám padne do ruky. Ak potrebujete mať kalkulačku neustále pri sebe, napríklad v taške, budete potrebovať niečo menšie. Pri používaní v kancelárii môžete siahnuť pokojne i po väčších kúskoch.

Kalkulačka so solárnym napájaním

TIP: Na väčších modeloch sa nachádza aj väčší displej, ktorý je prehľadnejší. Ak teda budete kalkulačku využívať prednostne v kancelárii alebo doma, nie je na škodu popremýšľať nad niečím väčším.

Dizajn a rozmiestnenie tlačidiel

Dizajn kalkulačiek nie je tou najdôležitejšou funkciou z hľadiska ich funkčnosti, niekomu však na ňom záležať môže. Jediný parameter, ktorý s výzorom kalkulačky súvisí priamo, je rozmiestnenie, veľkosť a farebné rozlíšenie tlačidiel. Väčšina kalkulačiek je riešená veľmi podobne, niektoré modely však môžu disponovať zväčšenými tlačidlami, pri ktorých je predpoklad ich častejšieho používania. Rozhodujte sa však hlavne podľa seba. Niekto ocení tlačidlo + na spodnej, iný zas na vrchnej časti klávesnice. Bohužiaľ, nič také ako kalkulačky pre ľavákov neexistuje.

TIP: Pri kúpe drahších modelov vám odporúčame siahnuť po kalkulačke s krytom, ktorý chráni tlačidlá aj displej.

Rozdiel medzi drahými a lacnými kalkulačkami

Nie každá lacná kalkulačka musí byť automaticky zlá. Niektoré stoja menej iba preto, lebo majú len základné funkcie. Takže, ak hľadáte kalkulačku pre dieťa na základnú školu alebo na súkromné domáce účtovníctvo, vystačíte si aj s 5-eurovými modelmi. Práve naopak, vyhadzovať niekoľko desiatok eur za funkcie, ktoré v živote nevyužijete, je skôr nelogické. Iné je to, samozrejme, pri študentoch či ľuďoch, ktorí potrebujú kalkulačku priamo k práci. V ich prípade cena už zohráva rolu, pretože rozhoduje ako o funkciách, tak i celkovej kvalite výdrži batérie a celkovej životnosti kalkulačky.

Na lacných kalkulačkách sa napríklad veľmi často nachádza solárny panel na priebežné dobíjanie, ktorý však nie je funkčný. V skutočnosti ide o obyčajný čierny pásik (niekedy dokonca i nálepku), ktorý nemá žiadne reálne využitie. Skutočne lacné kalkulačky zvyknú mať taktiež problémy s displejom, ktorý sa už po krátkom používaní začne kaziť, niektoré z jeho častí „vypadnú“, preto nevidíte celý výsledok, čo nie je zanedbateľné. Podobné je to s kvalitou tlačidiel, ktoré môžu byť nestabilné alebo vypadávať.

Ako vybrať kalkulačku do školy

V nasledujúcich riadkoch si povieme, akými funkciami by mala disponovať kalkulačka pre študenta strednej odbornej školy, gymnázia alebo školy vysokej. Pozor, pri výbere sa musíte orientovať aj podľa toho, čo povoľuje alebo nepovoľuje konkrétny učiteľ či vedenie priamo na hodinách matematiky. Na niektorých školách môžu študenti bez problémov používať kalkulačku so zlomkami, na iných je to zakázané. No a úplne samostatnou kategóriou je výber kalkulačky na maturitu.

Kalkulačka vhodná do školy

Ako vybrať kalkulačku na maturitu

Pravidlá určuje samotný Núcem, teda Národný ústav certifikovaných meraní a vzdelávania. Jedinou prikázanou funkciou je minimálne 10-miestny displej. Všetko ostatné je buď zakázané, alebo odporúčané.

Kalkulačka na maturitu nesmie:

 • Byť súčasťou mobilného telefónu
 • Mať grafický displej
 • Vykresľovať grafy
 • Zjednodušovať algebrické výrazy, ktoré obsahujú premenné (funkcia CAS)
 • Počítať korene rovníc, vrátane tých algebrických

Kalkulačka na maturitu by mala disponovať:

 • Všetkými aritmetickými funkciami – násobenie, delenie, sčítanie, odčítanie, umocňovanie a odmocňovanie
 • Funkciami počítania hodnôt elementárnych funkcií – logaritmus, sínus, kosínus, tangens a kotangens

Kalkulačky pre stredné školy

Pri štúdiu na škole, kde nie je matematika na prvom mieste, napríklad pedagogická, umelecká, športová alebo SOŠ s učebnými odbormi ako kaderníčka, kuchár – čašník, sú postačujúce vedecké kalkulačky s 2-riadkovým maticovým displejom, ktoré disponujú minimálne týmito funkciami: sčítanie, odčítanie, delenie, násobenie, odmocňovanie, výpočet jednoduchých rovníc, zlomkov a percent. Na škodu nie je ani možnosť automatického výpočtu premenných.

POZOR: Nie je vylúčené, že študent tieto funkcie nevyužije ani zďaleka, základná kalkulačka by však na druhej strane nemusela  byť postačujúca.

Kalkulačky pre gymnáziá

Kalkulačka pre gymnáziá, ale taktiež pre stredné školy s ekonomickým alebo technickým zameraním je už úplne iná káva. Učivo matematiky je omnoho náročnejšie, študent preto potrebuje aj chytrejšieho pomocníka. Opäť platí, že základom je maticový displej a kalkulačka vedecká. Na niektorých školách však môže padnúť vhod aj pokrokovejší model s LCD displejom, napríklad grafická kalkulačka.

Kalkulačka s maticovým displejom pre vysokoškolákov

Okrem základných aritmetických výpočtov musí disponovať minimálne týmito funkciami:

 • Premenné
 • Tabuľky
 • Štatistiky
 • Číselné sústavy
 • Polynomiálne rovnice
 • Sústavy rovníc (matice) + numerické riešenie rovníc
 • Vektory
 • Grafy

Kalkulačky pre vysokoškolákov

Poradiť vám, ako presne vyberať kalkulačku pre vysokoškolákov, je trochu náročné. Pokiaľ študujete vysokú školu, kde matematiku ani nemáte, je jasné, že ju nebudete potrebovať vôbec. V prípade vysokých škôl s ekonomickým, technickým alebo vedeckým zameraním si musíte zaobstarať delo s čo najväčším počtom funkcií. Určite by ste mali premýšľať nad kalkulačkou grafickou, ktorá disponuje LCD displejom, funkciou CAS a vbudovanou pamäťou. Či už siahnete po modeli so zameraním na štatistiku alebo výpočet matíc, si musíte zhodnotiť sami, a to v závislosti od vášho študijného odboru.

Najčastejšie otázky a odpovede (FAQ)

Aj vy ste si doteraz mysleli, že kalkulačku iba kúpite bez akéhokoľvek náročnejšieho procesu „vyberania si“? Pravdepodobne ste zmenili názor. Pre tých skutočne zvedavých sme si pripravili ešte niekoľko často vyhľadávaných informácií.

Vypočíta každá kalkulačka percentá?

Dá sa povedať, že áno. Možnosť výpočtu percent nájdete dokonca aj na základných stolových a vreckových kalkulačkách.

Prečo potrebujem kalkulačku, keď ju mám v mobile?

Ak kalkulačku využívate len pri bežných činnostiach, skutočne si vystačíte s tou v telefóne. Ak ste študent, vedecký pracovník či ekonóm, stará dobrá kalkulačka je nevyhnutná. Dôvodom je počet funkcií a jej schopnosť vypočítať aj náročné matematické príklady.

Ktoré kalkulačky sú považované za kvalitné?

Na trhu existujú stovky výrobcov. Za veľmi kvalitné a spoľahlivé sú však vo všeobecnosti považované najmä kalkulačky Casio. Pozitívne hodnotenia si vysluhuje aj značka Sencor. Medzi matematickými fanatikmi je pomerne často spomínaný taktiež americký výrobca Texas Instruments. Jeho produkty sú dostupné aj u nás na Slovensku.

Vaše hodnotenie:
(89.4%)
Dátum publikovania: 13.07.2020
Dátum poslednej aktualizácie: 18.04.2024

Autor
Redakcia

Redakcia

Pripravujeme pre vás recenzie, testy, hodnotenia. Snažíme sa vám poskytnúť všetky informácie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní s nákupom spotrebiča, elektroniky alebo iného produktu. Zapojte sa aj vy do diskusie pomocou komentára a pomôžte niekomu ďalšiemu.


Komentáre

10/07/2022 09:27
Igor

Kalkulačka Sharp EL-124TWH bola za dobrú cenu a myslím si, že je to spoľahlivá značka. Páči sa mi naklonený displej, lebo na ten sa lepšie pozerá. Displej zobrazuje maximum 12 číslic, čo je postačujúce. Je to bežná kalkulačka s funkciami ako automatické vypínanie. Klávesy sú plastové, ale majú dobrú odozvu.

11/10/2021 09:33
Palino

Vyhovuje mi jednoduchá a lacná kalkulačka Catiga. Nepotrebujem žiadne extra funkcie, ktoré by som aj tak nevyužíval. Stačí mi všetko bežné plus percentná, ktoré často využívam. Kalkulačka je plastová, jej vyhotovenie zodpovedá cena, ale zráta všetko, čo potrebujem, takže fajn. :-)

21/09/2021 08:11
Erik P.

Pre mňa je skvelá kalkulačka Casio FX 991CE, pretože má štvorriadkový displej, je prehľadná, má veľa šikovných matematických funkcií a viem si s ňou vypočítať takmer všetko. Počíta aj numerické derivácie a integrály a čo ma najviac potešilo, že má slovenčinu, ja sa totižto s angličtinou veľmi nekamarátim. Príjemným bonusom navyše je periodická tabuľka.

Pridať komentár


Posledné články
Sortiment murovacích mált Ytong je šitý na mieru materiálu aj účelu murovania

Sortiment murovacích mált Ytong je šitý na mieru materiálu aj účelu murovania

Okrem  murovacej malty Ytong ponúka spoločnosť Xella na murovanie pórobetónových stien a priečok tiež zakladaciu... Prečítať článok

Kotly na biomasu zaistia moderné, ekologické a výhodné vykurovanie

Kotly na biomasu zaistia moderné, ekologické a výhodné vykurovanie

Drevo nie je jediné palivo, ktoré ponúka cenovo prijateľný spôsob vykurovania. Jednoduchšiu a komfortnejšiu obsluhu zaisťujú... Prečítať článok

Ako vybrať tapety na stenu, ktoré sa budú vynímať v každom interiéri?

Ako vybrať tapety na stenu, ktoré sa budú vynímať v každom interiéri?

Rozmýšľate nad tým, že si vymaľujete steny vo vašej domácnosti, aby ste trochu zmenili jej charakter? Na to, aby ste vášmu... Prečítať článok

Ako vyčistiť práčku od zápachu, plesne, vodného kameňa – octom, kyselinou citrónovou, sódou bikarbónou

Ako vyčistiť práčku od zápachu, plesne, vodného kameňa – octom, kyselinou citrónovou, sódou bikarbónou

Či už používate práčku denne alebo niekoľkokrát do týždňa, pri každom praní sa v jej útrobách hromadí neodparená voda a vodný... Prečítať článok