Sušička nesuší. Najčastejšie poruchy sušičiek bielizne Beko, Bosch, LG, Gorenje či AEG

Keď si domov prinesiete novú sušičku bielizne, očakávate, že bude bezproblémovo fungovať čo najdlhšie. Časom a rokmi používania však zistíte, že si postupne budete musieť poradiť s rôznymi poruchami a chybami. Kým niektoré sú jednoduché a ľahko odstrániteľné, pri iných sa budete musieť spoľahnúť na pomoc odborníkov.

Najčastejšie poruchy sušičiek bielizne

V tomto článku vám prinášame niekoľko najčastejších porúch sušičiek bielizne a to, ako si s nimi poradiť.

Poruchy sušičiek bielizne, s ktorými sa stretnete najčastejšie

Pri zisťovaní príčin porúch a ich oprave dbajte v prvom rade na bezpečnosť. Pri akejkoľvek manipulácii so sušičkou sa uistite, že je vypnutá a odpojená zo siete. Nepúšťajte sa do zložitých opráv, ktoré by ste mali prenechať na odborníkov v servise – a to platí aj po záručnej dobe, pretože neodborným zásahom môžete sušičku nenávratne poškodiť. Pred jednoduchými opravami si prečítajte manuál a pokyny výrobcu o tom, akým spôsobom treba sušičku čistiť a udržiavať. Častými príčinami sú totiž zanedbaná starostlivosť o sušičku, zanesený filter či senzory. Výrobca taktiež odporučí, odkiaľ si zakúpiť náhradné diely a akým spôsobom ich vymeniť. Pri výmene častí si napíšte alebo odfoťte, ako ste postupovali, vďaka čomu budete môcť vrátiť všetko na svoje miesto.

Sušička bielizne sa nedá spustiť

Ak sa sušička nedá zapnúť, dôvodov môže byť niekoľko. Pred zavolaním opravára skúste skontrolovať, či príčinou nebude niektorý z týchto bežných problémov.

 • Nedovreté dvierka – Niekedy si nemusíte ani všimnúť, že dvierka na sušičke nie sú poriadne privreté alebo cez ne pretŕča kus oblečenia, ktorý bráni tesnému dovretiu. Spínač dvier je dôležitý a bez toho, aby boli dvere dovreté, sa sušička nespustí. Aj samotný spínač môže byť pokazený alebo zanesený nánosmi z bielizne a pri zavretí dvier nemusí túto aktivitu zaznamenať, čím bráni spusteniu.
 • Prívod elektrickej energie – Problémom nemusí byť ani samotná sušička, ale napr. prívod energie. Napätie v zásuvke môžete skontrolovať pomocou multimetra, ktorým si overíte funkčnosť zásuvky.
 • Ovládanie spustenia – Na sušičke svietia kontrolky, viete si vybrať program, no po stlačení tlačidla spustenia sa nič nestane? Príčinou môže byť samotné ovládanie. To sa dá otestovať za pomoci multimetra. V prípade pokazeného tlačidla sa spoľahnite na servisnú opravu.
 • Ďalšie dôvody – Príčinou nespustenia sušičky môže byť rad dôvodov, od poškodeného hnacieho remeňa cez nefunkčnú tepelnú poistku, zanesené snímače až po zanesenú ventiláciu. Ak si neviete rady s nájdením príčiny, spoľahnite sa na servis, v ktorom vám odborne poradia a sušičku opravia.

Najlepšie multimetre

Sušička bielizne nesuší dostatočne

Jednou z príčin nedostatočne vysušenej bielizne býva zanedbaná starostlivosť o sušičku. Ak ju pravidelne nečistíte a nestaráte sa o filter a chladič, môžu sa ľahko zaniesť, čím sa výrazne zníži účinnosť sušenia. Bielizeň potom aj po celom cykle vyberiete vlhkú.

 • Preplnenie bubna – Vlhká bielizeň je výsledkom aj preťaženého bubna a nesprávneho používania sušičky. Netreba ju preplňovať, pretože všetka bielizeň tak nebude stačiť vyschnúť. Takisto bielizeň trieďte podľa veľkosti a materiálu, aby všetky kúsky mohli vyschnúť rovnomerne.
 • Zanesená ventilácia – Na to, aby sušička fungovala správne, potrebuje prísun vzduchu. Ventilácia sa časom zanáša a je potrebné ju vyčistiť, no vždy len pri odpojenej sušičke. Nanesený prach a zvyšky častíc z bielizne je dobré povysávať, čím sa zbavíte väčšiny nánosov.  

Sušička bielizne nesuší dostatočne

Sušička bielizne je príliš hlučná

Hlučný chod sušičky je väčšinou známkou toho, že je potrebné vyhľadať odborníka, pretože môže ísť o poruchu a poškodenie častí ako remeň, ložiská či ventilátor, a tie si vyžadujú servisnú opravu. Hlasný chod môže mať za následok aj umiestnenie tesne pri stene, keď nemá sušička dostatok miesta, čo vedie k hlučným vibráciám počas cyklu. V iných prípadoch sa zamerajte na typ hluku.

 • Škrípanie až piskot – Tieto vysoké zvyky bývajú výsledkom opotrebovaných ložísk alebo maziva, pričom vzniká veľké trenie pri vysokej rýchlosti otáčok, čo vedie k vzniku zvukov.
 • Buchot a tupý zvuk – Tento zvuk majú za následok pomaly sa pohybujúce časti a väčšinou ide o remeň, ktorý môže mať škrabance a trhliny.
 • Rýchly rachot – Môže mať za následok zanesený alebo poškodený ventilátor. Ten čistite vždy len po odpojení a nezabudnite správne založiť kryt.

Sušička bielizne nehreje

Sušička môže zdanlivo sušiť, cyklus sa spustí bez problémov, no na konci zistíte, že sušička nevyprodukovala žiadne teplo. Dôvodov môže byť niekoľko.

 • Zanedbaná údržba – Ak sa sušička nezahrieva poriadne, dôvodom môže byť zanesená ventilácia, nedostatočný prístup vzduchu, prepĺňanie bubna, upchatý filter a zanedbaná starostlivosť ako celok.
 • Porucha ohrievacieho telesa – Ak všetko funguje, ako má, len sušička neprodukuje teplo, problém bude v ohrievacom telese. To sa časom opotrebuje a neprospievajú mu ani zanesené filtre a preplnený bubon. Nejde o komplikovanú opravu, no s výmenou vám pomôže servis.
 • Pokazená tepelná poistka – Časom dôjde aj k spáleniu tepelnej poistky a oblečenie v sušičke zostáva mokré a pokrčené. Nejde o žiadnu závažnú poruchu, poistku si stačí nechať vymeniť a sušička bude fungovať ako nová.
 • Poškodený remeň – Túto poruchu spoznáte okrem iného tak, že sušička sa nielen nenahreje, ale nebude sa otáčať ani bubon. Ani tento problém nie je nevyriešiteľný, no bude si vyžadovať výmenu remeňa za nový, čo si môžete urobiť svojpomocne alebo sa spoľahnúť na opravára.

Najlepšie sušičky prádla 2021 – recenzie, test, porovnanie

Najlepšie sušičky prádla 2021 – recenzie, test, porovnanie

Sušička je perfektný nástroj do každej domácnosti. Dokáže prádlo dokonale vysušiť a vyrovnať. Často nie je potrebné bielizeň vybratú zo sušičky ani žehliť. Problém nastáva až v prípade, ked si vyberiete nekvalitný model. Ten nám môže narobiť viacej starostí ako radosti. Aj preto sme zozbierali svetové rebríčky, testy sušičiek prádla, recenzie a hodnotenia používateľov a vybrali sme... Prečítať článok

Sušička zahrieva na príliš vysokú teplotu

Neschopnosť kontrolovať teplotu sušenia vedie k poškodzovaniu tkanív bielizne aj zrážaniu oblečenia. Za tento problém môže najčastejšie termostat, ktorý ak sa pokazí, nedokáže zaznamenať, akú teplotu sušička dosiahla, čím produkuje nadmerné teplo. Podobne môže túto poruchu zapríčiňovať pokazené ohrievacie teleso. V oboch prípadoch sa môžete obrátiť na servis, kde vám tieto súčiastky vymenia. Príčinou zahrievania môže byť aj nedostatočná cirkulácia vzduchu vtedy, keď je sušička postavená tesne pri stene a ventilátor tak nefunguje efektívne, príp. ak je ventilátor zanesený v dôsledku zanedbania čistenia.

Sušička bielizne – zanesený filter

Sušička bielizne krčí oblečenie

Pokrčené oblečenie zo sušičky nepredstavuje ani tak poruchu na zariadení ako nesprávnu obsluhu sušičky. Pokrčenému oblečeniu môžete ľahko predchádzať tým, že sa vyhnete bežným chybám:

 • Oblečenie vyberajte zo sušičky za horúca. Ak v bubne vychladne, vyberať ho budete pokrčené.
 • Selektujte oblečenie, ktoré do bubna vkladáte. Nemiešajte ťažké materiály a veľké kusy oblečenia s ľahkými látkami a malými kusmi odevov.
 • Používajte vhodný cyklus. Vyberajte ho na základe aktuálnej potreby bielizne, nepoužívajte jeden cyklus na všetko.
 • Bubon neprepĺňajte. Ak bude bubon naplnený nad svoje kapacitné možnosti, oblečenie bude stlačené v jednej guči a nebude mať priestor na pohyb.
 • Používajte loptičky do sušičky. Tie pomáhajú bielizeň počas cyklu natriasať, oblečenie má väčšiu voľnosť pohybu a krčenie sa tak minimalizuje.

Bubon sušičky sa prestal otáčať

Keď sa bubon sušičky prestane otáčať, problém býva v remeni alebo v motore sušičky. Pokiaľ ide len o remeň, oprava nebude taká náročná. Remeň v každej sušičke sa po čase opotrebuje a vzniknú na ňom trhliny, no môže sa aj pretrhnúť. Stať sa môže aj to, že remeň je v poriadku, no stačí ho napraviť späť na svoje miesto. Výmenu remeňa vám môže zabezpečiť servis alebo ho môžete vymeniť aj svojpomocne. V takom prípade si overte, aký model je kompatibilný s vašou sušičkou a dodržujte pokyny výrobcu. Ak vám v servise povedia, že problémom je nefunkčný motor, oprava bude o čosi drahšia a pri staršom modeli skúste zvážiť kúpu novej sušičky.

Sušičke trvá dlho, kým bielizeň vysuší

Tento problém opäť raz predstavuje zanedbanú starostlivosť o sušičku, nie zložitú poruchu. Riešenie je veľmi jednoduché – stačí sa dôkladne zbaviť prachu a chumáčov vláken z bielizne, ktoré sa zachytávajú vo filtri. Ten treba čistiť po každom jednom použití, pretože zanesenie filtra znamená, že tieto mikročastice sa dostávajú ďalej do sušičky a zanášajú ďalšie súčiastky. Vedie to k menej efektívnemu sušeniu bielizne a fungovaniu sušičky a z dlhodobého hľadiska to poškodzuje motor a ďalšie časti sušičky.

Ako správne používať sušičku: čo nepatrí do sušičky, aká je vhodná teplota, môžete používať aviváž?

Ako správne používať sušičku: čo nepatrí do sušičky, aká je vhodná teplota, môžete používať aviváž?

Symboly na sušičke vie sledovať každý, ale mnohí im nevenujú pozornosť a riadia sa podľa vlastnej úvahy. Pripravili sme pre vás niekoľko rád, ako správne sušiť bielizeň v sušičke, čo pri jej používaní dodržiavať a čomu sa radšej vyhnúť. Ak sa držíte základných odporúčaní, s výsledkom... Prečítať článok

Zo sušičky na bielizeň vyteká voda

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide len o problém týkajúci sa sušičiek bez prípojky na odpad. Voda nemá kadiaľ vytiecť a stane sa, že nádržku s vodou zabudnete vyprázdniť. Takýmto spôsobom môže voda zo sušičky počas cyklu vytiecť, no nejde o jedinú príčinu. Problém môže robiť aj upchatá ventilácia. Zo sušičky musí unikať horúci vzduch produkovaný počas cyklu, no ak je vývod upchatý usadeninami zo sušičky a nečistí sa, postupom času začne zo sušičky unikať voda, ktorá ju môže poškodiť. Na vine môže byť aj systém odvádzajúci vodu zo sušičky. Ak čerpadlo nefunguje správne, voda sa bude kondenzovať, začne unikať a neskôr si nájdete vodu pod sušičkou.

Chybové kódy sušičiek bielizne

Na problém so sušičkou vás môže upozorniť chybový kód na displeji sušičky. U každej značky, či už ide o sušičky LG, Bosch, Beko, Whirlpool alebo Samsung, sa to môže líšiť, preto je dôležité si prečítať manuál, prípadne si nájsť informácie na stránke výrobcu, kde by sa všetky potrebné informácie mali nachádzať. Napr. pri sušičkách Bosch ide o kódy E01 až E90. Kódy E01 aj E02 upozorňujú na upchatý filter, E03 značí, že vypúšťacia hadica je zablokovaná alebo zalomená, E06 upozorňuje na poruchu vykurovacieho okruhu, kódy E08, E09, ale aj E90 značia poruchu elektroniky.

Sušičky bielizne – recenzie

Ak už ste opravovanie svojej starej sušičky vzdali, je čas na kúpu novej. Pripravili sme pre vás recenzie niekoľkých produktov, ktoré by sa dobre vynímali vo vašej kúpeľni.

Hodnotenie článku:
(80%)

Pulbikované dňa: 15.10.2021

Autor
Redakcia

Redakcia

Pripravujeme pre vás recenzie, testy, hodnotenia. Snažíme sa vám poskytnúť všetky informácie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní s nákupom spotrebiča, elektroniky alebo iného produktu. Zapojte sa aj vy do diskusie pomocou komentára a pomôžte niekomu ďalšiemu.

Obľúbené produkty

Zobraziť kategóriu:


Pridať komentár