Najlepšie mikroskopy – ako vybrať mikroskop (pre deti, na pozorovanie krvi), možnosti, cena

Napadlo by vám niekedy, že mikroskop pre deti môže byť ideálny darček? Doteraz možno nie, no práve po prečítaní tohto článku zistíte, že ak doma máte malého vedátora, mikroskop bude tá správna voľba. Narodeniny, meniny, Vianoce či odmena za dobré výsledky v škole. Takisto môže byť mikroskop vhodným darčekom pre študenta alebo pre známeho, ktorý sa takémuto skúmaniu predmetov venuje. Ako vybrať mikroskop? Aký je mikroskop pre pokročilých? Sú lacné mikroskopy kvalitné?

Ako vybrať mikroskop?

Účel mikroskopu je jasný. Ak by sme to chceli povedať jednoduchšie, mikroskop vám pomáha zistiť, z čoho sa skladajú veci okolo nás. Využíva sa na zväčšovanie objektu. Predmetu, ktorý pod mikroskopom skúmame, hovoríme aj preparát. Mikroskop dokáže v závislosti od optickej sústavy preparát priblížiť desať-, sto- alebo až tisícnásobne. Mikroskopy sa delia aj podľa počtu okulárov, no častejšie sa používa všeobecnejšie delenie. Samozrejme, vždy zohráva hlavnú úlohu to, pre aký účel budete daný mikroskop používať.

Najlepšie mikroskopy

Mikroskopy – recenzie

Či už vyberáte mikroskop pre školáka, pre seba alebo kamaráta, nemali by ste zabúdať na kvalitu. Pozrite sa na niekoľko zaujímavých modelov, s ktorými bude objavovanie zábava.

Základné delenie mikroskopov

Mikroskopy ako technologické zariadenia možno deliť na základe viacerých parametrov do viac kategórií. Najčastejšie sa delia z hľadiska využitia alebo takisto podľa typu okulárovej hlavice. My uvádzame delenie, podľa ktorého vám bude hneď jasné, aký druh mikroskopu by pre vás alebo ako darček mal byť ten správny.

Biologické mikroskopy

Práve biologické mikroskopy patria medzi tie, ktoré zahŕňajú aj kategóriu detských, študentských, ale aj laboratórnych mikroskopov, ktoré si charakterizujeme neskôr. V prípade biologických mikroskopov je súčasťou jeden objektív. Využívajú veľké zväčšenie, no samotný preparát sledovaný pod mikroskopom nevidíte priestorovo. Sú prioritne určené pre pozorovanie biologického materiálu alebo takisto sú vhodné na svetlo priepustné predmety. Pozorovať nimi možno i veľmi malé objekty.

Biologický mikroskop pre študentov

Preparátom môže byť napríklad aj kvapalina či veľmi tenké predmety. Na prípravu preparátu sa často používajú pinzety alebo pipety. Takémuto mikroskopu sa hovorí aj presvetľovací mikroskop. Dôvod je ten, že pre precízne pozorovanie využíva osvetlenie za pomoci zrkadiel, žiarovky alebo LED osvetlením. Preparáty sú umiestnené pod krycím sklíčkom. Vhodné sú aj pre deti, pretože ich nastavovanie a ovládanie je pomerne nenáročné.

Stereoskopické mikroskopy

Takzvané stereolupy sú určené na pozorovanie materiálov, ktoré neprepúšťajú svetlo. Využívajú vždy dva optické systémy (podobné binokulárnym mikroskopom), čím umožňujú ľudskému oku vidieť daný objekt pod mikroskopom aj priestorovo. Ich nevýhodou je schopnosť menšieho zväčšenia.

Pozorovať nimi možno mince, kamene, pevné materiály, predovšetkým slúžia na pozorovanie povrchu predmetu. Tým, že dva optické systémy, dve pozorovacie osi, sa pretínajú, sú schopné zobrazovať objekt priestorovo a vidíte ho teda trojrozmerne, no z omnoho menšej vzdialenosti. Osvetlenie je zvyčajne zabezpečené LED osvetlením alebo klasickou žiarovkou. Na používanie sú veľmi jednoduché.

Digitálne mikroskopy

Skôr ako prejdeme k ďalším druhom mikroskopov, ktoré budú skôr zamerané na výber podľa využitia, predstavíme si moderné digitálne mikroskopy. V tomto prípade ide o mikroskopy, kde absentujú okuláre. Teda tá časť mikroskopu, do ktorej sa díva naše oko, resp. oči. Okulár je nahradený LCD obrazovkou alebo sa obraz prenáša do na obrazovku počítača. Na moderných univerzitách sa tieto mikroskopy využívajú pri výučbe študentov.

Digitálny mikroskop bez okulárov

Práca s nimi je nenáročná a obsluha sa v ničom nelíši. Napájané môžu byť cez USB port. Možno až na to, že zoomovať môžete tlačidlom a dokonca môžete sledované obrazy odfotiť (screenshot) a uložiť do zabudovanej pamäte alebo na USB či SD-kartu. O osvetlenie preparátov sa stará LED technológia.

Študentské mikroskopy

Tie sú prioritne určené pre študentov na realizovanie výučby, ale takisto na domáce bádanie. Vhodné sú pre začiatočníkov i pre pokročilých. Na začiatok, resp. pri prvotnom kontakte s mikroskopom sú vhodné monokulárne mikroskopy. Pokročilejší študenti využívajú skôr binokulárne alebo až trinokulárne verzie.

Takéto mikroskopy umožňujú pozorovanie ako priehľadných, tak i nepriehľadných preparátov. Osvetlenie pozorovaných predmetov väčšinou zabezpečuje LED technológia. Drahšie modely je možné dokonca pripojiť prostredníctvom USB aj k počítaču či notebooku.

Detské mikroskopy

Máte doma malého vedátora? Fanúšika biológie? V takom prípade je pre získavanie prvých skúseností s mikroskopom vhodný práve tento druh mikroskopu. V kategórii detských mikroskopov nájdete také, ktoré sú vhodné pre deti už od 6 rokov. Na trhu sú k dispozícii ako biologické, tak aj stereoskopické mikroskopy. Niektoré využívajú monokuláre a iné zasa binokuláre. Tie sú pre deti vhodnejšie z dôvodu, že deti používajú na sledovanie preparátu obe oči. Osvetlenie, ako v prípade iných mikroskopov, je zabezpečované LED technológiou, halogénovou žiarovkou alebo zrkadlom.

Biologický mikroskop s 1 objektívom

Laboratórne mikroskopy

Ide o druh mikroskopov, ktoré sú určené na profesionálne využitie vo výskume a vedeckých laboratóriách. Využívajú rôzne technológie a väčšinou sú vo verzii binokulárov alebo trinokulárov. Pripojiť k nim možno i ďalšie zariadenia. Napríklad kameru pre zachytávanie obrazov. Zväčšovať dokážu tisícnásobne a umožňujú pozorovať svetlo priepustné i nepriepustné preparáty.

Medzi laboratórne mikroskopy patria napríklad i fluorescenčné mikroskopy, ktoré po absorpcii ultrafialového žiarenia vysielajú žiarenie ďalej a daná látka toto žiarenie pohlcuje. Vďaka tomu je možné daný preparát detailne pozorovať. Najčastejšie sa využívajú pri pozorovaní chemikálií alebo kvapalných látok.

Často sú v laboratóriách využívané tzv. metalografy alebo metalografické mikroskopy. Tie sa využívajú na pozorovanie preparátov, ktoré sú svetlo nepriepustné. Kovy, skameneliny alebo predmety, ktorých štruktúru je potrebné detailne preskúmať. Využitie majú aj v strojárskej výrobe.

Elektrónové mikroskopy využívajú technológiu elektrónov. Zaujímavosťou je, že mikroskop nevyužíva pre osvetlenie svetelný lúč, ale prúd elektrónov, ktorý je koncentrovaný za pomoci elektrostatických šošoviek. Má obrovskú zobrazovaciu schopnosť a dokáže preparát priblížiť až 10 000 000x viac ako klasický biologický či stereoskopický mikroskop. Pozorujú sa ním živé i neživé zložky či molekuly. Napríklad živé bunky či vírusy.

Polarizačné mikroskopy pre osvetlenie využívajú pre zmenu svetlo získané lomom dvoch telies. Svetlo kmitá a určuje sa sklonom smer jeho šírenia. Súčasťou polarizačného mikroskopu sú polarizátory. Takéto mikroskopy detailne analyzujú, posuny objektu a pozorovať možno nimi, o koľko stupňov objekt otáča rovinu polarizovaného svetla. Najčastejšie sa ním pozorujú minerály.

Jednotlivé časti mikroskopu

Pre lepšiu predstavu, ako samotný mikroskop funguje, je dobré vedieť, z akých častí sa samotný mikroskop skladá. Za vzor sme si určili tradičný biologický mikroskop, s ktorým sa už určite stretla väčšina ľudí. Biologický mikroskop je vhodným pre každého začiatočníka, ktorý si chce svet priblížiť v mikroskopickom rozmere.

 • Okulár – ide o tú časť mikroskopu, pomocou ktorej pozorovaný preparát približujemezaostrujeme. Tvorí optickú časť mikroskopu, pričom môže byť vybavený tzv. motívom (mriežka alebo stupnice). Samotné okuláre môžu byť rôzneho druhu, napríklad:
 • Keplerov okulár – princíp je založený na spojenej šošovke, ktorá umožňuje kvalitné priblíženie, no prevracia obraz hore nohami, čo si treba pri pozorovaní uvedomiť.
 • Galileiho okulár – ide o dvojvydutú rozptylku, ktorá obraz hore nohami neprevracia, no jeho priblíženie je slabšie. Problém sa však môže riešiť kvalitným objektívom.
 • Huyghensov okulár – spojenie dvoch plankoovexných (plochých) šošoviek, medzi ktorými je umiestnená clona. Ide skôr o okulár používaný pri lacnejších mikroskopoch.
 • Ortoskopický okulár – ide o okulár s perfektným kontrastom. Skladá sa zo vstupnej clony, troch šošoviek a výstupnej konvexkonkávnej spojky. Aj preto sa používa aj v astronomických zariadeniach.

Stereoskopický mikroskop s dvomi objektívmi

 • Tubus okuláru – je dôležitý pre vkladanie okuláru. Vďaka nemu drží okulár stabilne na svojom mieste.
 • Hlavica – drží tubus so samotným okulárom pokope. Hlavica sa odlišuje podľa počtu okulárov (monokulárne, binokulárne či trinokulárne mikroskopy).
 • Rameno mikroskopu – spája hlavicu mikroskopu so spodnou časťou mikroskopu.
 • Držiak preparátu – bez neho by to nešlo. Držiak môže mať rôznu konštrukciu. Jeho hlavným účelom je držanie preparátu v stabilnej polohe a jeho prípadné posúvanie, ktoré určite oceníte pri pozorovaní samotného preparátu. Nemusíte tak sklíčko posúvať pinzetou alebo klieštikmi.
 • Zaostrovanie – pomocou neho sa skúmaný preparát zaostruje a doostruje. Mikroskopy využívajú mikro zaostrovanie, ktorým sa zaostruje a mikro zaostrovanie, ktorým sa preparát doostruje.
 • Platforma mikroskopu – tá je podstatná z hľadiska statiky a stability zariadenia. Platforma drží mikroskop a jeho telo na jednom mieste a musí byť skonštruovaná tak, aby mal mikroskop dokonalý balans.
 • Osvetlenie – ďalšou súčasťou mikroskopu je osvetlenie, ktoré je pri pozorovaní mikroskopických častí veľmi podstatné. Osvetlenie podsvecuje preparát, aby boli akékoľvek čiastočky lepšie pozorovateľné. Osvetlenie môže byť zabezpečené za pomoci zrkadla (najmenej praktické), halogénovej žiarovky alebo LED technológie (najlepší variant).
 • Kondenzor – táto časť biologického mikroskopu dáva možnosť používateľovi pomocou rôznych filtrov (ktoré sú súčasťou balenia) meniť kontrast preparátu.
 • Objektív – tých je obrovské množstvo (achromáty, apochromáty, plan-objektívy...) . Podstatné však je to, že daný objektív slúži na zaostrovanie (makro i mikro) a bez neho by ste žiadny preparát nedokázali priblížiť ani zaostriť. Ak sa chcete zorientovať v schopnostiach daného objektívu, ukazovateľom môžu byť farebné prúžky. Čierny prúžok priblíženie 1x, hnedý 2x, červený 4x, žltý 10x, zelený 20x, svetlo modrý 40x, modrý 60x a biely prúžok priblíži až 100x. K objektívu treba pripočítať takisto priblíženie okulára a ich následný násobok vám dá číslo maximálneho priblíženia.
 • Otočná hlavica – praktická vec v prípade, že meníte pri pozorovaní preparátu objektívy častejšie.
 • Príslušenstvo – ide o externú časť mikroskopu, no rozhodne neodmietnete, ak vám výrobca v rámci ceny pribalí: pinzetu, pipetu, nožničky, čisté sklíčka na preparáty, nožík, kliešte alebo kufrík na prenášanie. Súčasťou príslušenstva by malo byť aj napájanie. Zvyčajne sú bežné biologické mikroskopy, ktoré majú zdroj osvetlenia iný ako zrkadlo, napájané skrz batérie. Náročnejšie a drahšie sú napájané cez elektrickú sieť.

Pozor na lacné mikroskopy

Problémom lacných mikroskopov, ako i v prípade iných lacných produktov, je, samozrejme, kvalita. Človek by mal možno pocit, že dieťaťu možno postačí hračkársky mikroskop, veď účel splní. To je však častý omyl. Problémom je, že lacné mikroskopy majú množstvo nevýhod, ktoré záujem o vedu u vášho dieťaťa určite neprebudia.

Najčastejším kameňom úrazu je nekvalitná optika. Okulár, šošovky či objektív majú pri lacných mikroskopoch plastové vyhotovenia, slabý a neefektívny ostriaci mechanizmus, ktorý nezaostrí presne. Výsledkom je rozmazaný obraz. Vyrobiť z plastu kvalitné optické prvky je náročné a pri lacných hračkárskych mikroskopoch to určite nečakajte. Šošovky vyrobené z plastu sú toho jasným dôkazom.

Podobne je na tom i osvetlenie preparátu. Pozorovaný objekt po zväčšení vidíte rozmazane, svetlo nedopadá tam, kam potrebujete a najčastejšie ide iba o osvetlenie zrkadlom. To je samo osebe slabé. V lepšom prípade máte k dispozícii halogénovú žiarovku.

Posúvanie preparátu je často možné iba ručne, takže sa musíte sklíčka dotknúť a posúvať rukami alebo pinzetou. Omnoho lepšie je, ak je držiak preparátu regulovateľný a pozorovanie je tak omnoho jednoduchšie. Lacné mikroskopy s plastovým telom toho príliš vydržať nemusia. A reč nie je iba o nepresnej optickej sústave. Vôle či nestabilná platforma nepotešia takisto.

Pozor teda na argument, že dieťaťu to musí stačiť. Radšej si s dieťaťom k skúmaniu sadnite a prebuďte uňho záujem o skúmanie pod mikroskopom na úrovni. Nech je preňho mikroskop viac atrakciou ako hračkou. Dôležité je pri výbere sledovať takisto mikroskop a jeho popis.

Hodnotenie článku:
(81.2%)

Pulbikované dňa: 21.04.2020

Autor
Denis Ruščák

Denis Ruščák

Večný študent! Veď predsa o tom život je. Permanentné nadobúdanie nových poznatkov, informácií a skúšanie všetkého čo je nové. Každý okamih bežného dňa, zlý či dobrý, vám do života môže priniesť niečo nové a urobiť deň výnimočným. Neustále na sebe pracovať a posúvať sa vpred je mojim životným mottom a motiváciou. To platí aj pri písaní. Písanie je mojim hobby, do ktorého dávam kúsok seba. Písanie na rôzne témy od zaujímavostí, faktov, trendov, marketingových textov, SEO článkov až po spravodajstvo. Čaro slova a písma je neobmedzené a okrem emócie ponúka aj bezhraničné vedomosti. Každým článkom sa preto snažím obohatiť ako seba, tak i samotného čitateľa, ktorému ponúkam jedinečný a osobitý obsah.


Komentáre

28/04/2020 14:54
Marián

Podľa mňa je to pre dieťa skvelý darček. Ak viete, že sa o to zaujíma a rado objavuje veci, tak mikroskop odporúčam. My sme začínali s takým detským plastovým, ktorý ani poriadne nezväčšoval, ale synátora to neodradilo :) Potom sme prešli na Levenhuk a je s ním spokojný.

Pridať komentár