Rotopedy

Rotoped je fitness pomôcka určená predovšetkým pre domáci tréning, udržanie kondície, spevnenie tela a chudnutie. Rotopedy delíme podľa ovládania záťaže na manuálne ovládané a počítačom riadené ergometre. Výhodou rotopedov je cenová dostupnosť. Ak potrebujete pomôcť s výberom rotopedu, náš článok a recenzie sú tu pre vás.

Zoznam článkov